NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ ZPF

V Poslanecké sněmovně nyní čeká na schválení novela zákona č. č. 334/1992 Sb., ochranně zemědělského půdního fondu. Možná jste již zaznamenali, že tento zákon přináší významné změny, které se dotýkají ochrany půdy a odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. V tomto článku si ty nejvýznamnější změny představíme.

|

Bilance skrývky kulturních vrstev

Pokud se chystáte, nebo jste se v minulosti chystali cokoli stavět na zemědělské půdě, jistě jste narazili na pojem bilance skrývky kulturních vrstev. Bilanci skrývky kulturních vrstev má dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu má povinnost provést každý, kdo odnímá půdu ze zemědělského půdního fondu. Jedná se tak o jeden z…

Máte povinnost vytvořit havarijní plán?

Možná tápete nad otázkou, zdali máte povinnost mít havarijní plán. Možná se Vám zdá tato povinnost jako nedůležitá, ale nepřipravenost na úseku havarijního plánování se vám může v budoucnu vymstít. Nemluvíme v tomto případě pouze o důsledcích ze strany úřadů, kdy vám hrozí vysoké pokuty, ale také tak snížíte připravenost na případnou havárii. Pokud nevíte,…

Jak na pedologický průzkum pro určení skrývky

Úvod Pedologický průzkum pro určení skrývky kulturních vrstev pro účely zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu je povinnou přílohou žádosti o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Cílem pedologického průzkumu je v tomto případě určit mocnost skrývky kulturních vrstev půdy Kdy provádět pedologický průzkum Povinnost provést pedologický průzkum uvádí již výše zmíněný…

Trvalé nebo dočasné odnětí půdy?

Trvalé nebo dočasné odnětí půdy? Pokud řešíte odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, můžete váhat nad tím, jestli budete půdu vyjímat trvale či dočasně. Někdy dochází i k tomu, že lidé volí dočasné vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu zcela záměrně, protože za dočasné odnětí jsou menší odvody. Nicméně, kdy lze provést dočasné odnětí a…

Kdy je potřeba provést odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu?

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Pokud se chystáte stavět či využívat zemědělskou půdu pro jakékoli jiné účely, než je zemědělská činnost, musíte nejdříve provést odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Možná se ptáte proč? Odpověď je jednoduchá. V České republice se pozemky dělí podle druhu na: zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha, zemědělská pozemky…