Nabízím službu pedologický průzkum pro odnětí (vynětí) půdy ze zemědělského půdního fondu či pro rebonitaci BPEJ, ale i pro jiné účely. Provedu kompletní pedologický průzkum i s potřebnou fotodokumentací. Na základě tohoto průzkumu provádím určení mocnosti skrývky orničních vrstev a vyhotovím žádost o odnětí ze zemědělského půdního fondu.

K ČEMU JE PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM POTŘEBA?

Tento průzkum je požadován ze zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Provádí se za účelem zjistit mocnost ornice a kulturních vrstev půdy, které musí být následně skryty a uloženy pro pozdější využití. Na základě tohoto průzkumu vypočtu i skrývku těchto vrstev. Správné provedení pedologického průzkumu zajistí rychlé a bezproblémové vyřízení žádosti o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Špatné provedení průzkumu vede ke zdržení vyřízení žádosti, jelikož orgán ochrany ZPF bude rozporovat například mocnost skrývky či navržené využití skrývky.

Dobře provedený pedologický průzkum lze využít pro stanovení bilance skrývky dle požadavků legislativy. Na základě pedologického průzkumu se stanovuje kvalita skrývané zeminy a její následné využití. Pokud je pedologický průzkum proveden neodborně, tyto údaje nemusí být správné a orgán ochrany ZPF může průzkum odmítnou a požadovat nový. To samozřejmě povede ke zdržení celého záměru a případně k jeho prodražení.

Cena

Cena provedení pedologického průzkumu je individuální a záleží na velikosti odnímaného pozemku a množství BPEJ, které se na těchto pozemcích vyskytují.

Kontaktujete mě pro bližší informace

Pro bližší informace mě neváhejte kontaktovat na čísle 606569579, na mailu info@odnetipudy.cz