Pedologický průzkum pro účely odnětí půdy

Nabízím službu pedologický průzkum pro odnětí (vynětí) půdy ze zemědělského půdního fondu či pro rebonitaci BPEJ, ale i pro jiné účely. Provedu kompletní pedologický průzkum i s potřebnou fotodokumentací. Na základě tohoto průzkumu provádím určení mocnosti skrývky orničních vrstev a vyhotovím žádost o odnětí ze zemědělského půdního fondu.

Tento průzkum je požadován ze zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Provádí se za účelem zjistit mocnost ornice a kulturních vrstev půdy, které musí být následně skryty a uloženy pro pozdější využití. Na základě tohoto průzkumu vypočtu i skrývku těchto vrstev.

Cena

Cena provedení pedologického průzkumu je individuální a záleží na velikosti odnímaného pozemku a množství BPEJ, které se na těchto pozemcích vyskytují.

Kontaktujete mě pro bližší informace

Pro bližší informace mě neváhejte kontaktovat na čísle 606569579, na mailu info@odnetipudy.cz