Proč rebonitace půdy a změna BPEJ?

Každý zemědělský pozemek má přiřazen určitý kód BPEJ. Ten lze najít v katastru nemovitostí a ukrývá mnoho informací o Vašem pozemku. Mimo jiné tento kód určuje i výši daně, kterou platíte či výši poplatků za odvod zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Ne vždy však je tento kód správný! To se dá změnit právě rebonitací. Proto Vám nabízím službu rebonitace půdy a změna BPEJ.

Jak rebonitace probíhá?

Na základě posouzení půdy z mapových podkladů a dalších zdrojů a provedení pedologického průzkumu je možné podat návrh Státnímu pozemkovému úřadu na rebonitaci BPEJ.  Zajistím Vám veškeré podklady a připravím žádost pro patřičný úřad a budu Vás před úřadem zastupovat.

Jaká je cena a jak službu objednat?

Cena  této služby záleží na velikosti pozemku a na množství BPEJ, které má Váš pozemek přiděleno. Neváhejte mě kontaktovat na tel: 606569579 či mailu: info@odnetipudy.cz, a na všem se určitě dohodneme.