Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Vyhotovím kompletní žádost o odnětí ze zemědělského půdního fondu pro akce jakéhokoli rozsahu. Součástí vyhotovené žádosti je samozřejmě i bilance kulturních vrstev (na základě pedologického průzkum) a výpočet poplatků za odnětí v souladu se zákonem
č. 334/1992 sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Co je pro odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu potřeba?

Pro vytvoření kompletní žádosti o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu od Vás budu potřebovat Vaši součinnost, která bude spočívat v předání nutné dokumentace a informací. Jedná se o:

Jaká je cena?

Cenu lze stanovit pouze na základě znalostí o velikosti odnětí, informacích o pozemku a potřebného času na vyřízení Vaší záležitosti. neváhejte mě však kontaktovat a na všem s určitě domluvíme.

Kde objednat?

Máte-li zájem o využití služby odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, zavolejte na tel 606569579 či napište na mail info@odnetipudy.cz