Vyhotovíme kompletní žádost o odnětí ze zemědělského půdního fondu, vyjmutí půdy pro akce jakéhokoli rozsahu. Samozřejmostí je, že vytvoříme a zajistíme veškeré přílohy,  bilanci kulturních vrstev (na základě pedologického průzkum) a výpočet poplatků za odnětí v souladu se zákonem
č. 334/1992 sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Co je pro odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu potřeba?

Pro vytvoření kompletní žádosti o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu bude nutná vaše součinnost, která bude spočívat v předání nutné dokumentace a informací. Jedná se o:

Dočasné odnětí a rekultivační plán

Pokud chcete zrealizovat záměr, kdy budete muset žádat o tzv. dočasné odnětí půdy (záměry, které mají omezenou životnost – např. pozemní FVE), vypracujeme i rekultivační plán, který je povinnou přílohou žádosti o odnětí v případě dočasného charakteru.

Proč si vybrat nás pro vyhotovení žádosti o odnětí?

  • zajistíme kompletní podklady pro žádost
  • řešíme všechny záměry, žádný záměr pro nás není problém
  • jednáme se všemi úřady
  • provedeme pedologický průzkum a určíme mocnost skrývky
  • zajistíme nakládání se skrývkou v souladu se zákonem
  • jsme pedologové a máme zkušenosti i s prací na orgánu ochrany ZPF

Kolik stojí vypracování žádosti o odnětí?

Cenu můžeme stanovit pouze na základě znalostí o velikosti odnětí, informacích o pozemku a potřebného času na vyřízení Vaší záležitosti. Neváhejte nás však kontaktovat a na všem s určitě domluvíme.

Kde objednat?

Máte-li zájem o využití této služby, zavolejte na tel 606569579 či napište na mail info@odnetipudy.cz