NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ ZPF

V Poslanecké sněmovně nyní čeká na schválení novela zákona č. č. 334/1992 Sb., ochranně zemědělského půdního fondu. Možná jste již zaznamenali, že tento zákon přináší významné změny, které se dotýkají ochrany půdy a odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. V tomto článku si ty nejvýznamnější změny představíme.

|

Bilance skrývky kulturních vrstev

Pokud se chystáte, nebo jste se v minulosti chystali cokoli stavět na zemědělské půdě, jistě jste narazili na pojem bilance skrývky kulturních vrstev. Bilanci skrývky kulturních vrstev má dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu má povinnost provést každý, kdo odnímá půdu ze zemědělského půdního fondu. Jedná se tak o jeden z…

Máte povinnost vytvořit havarijní plán?

Možná tápete nad otázkou, zdali máte povinnost mít havarijní plán. Možná se Vám zdá tato povinnost jako nedůležitá, ale nepřipravenost na úseku havarijního plánování se vám může v budoucnu vymstít. Nemluvíme v tomto případě pouze o důsledcích ze strany úřadů, kdy vám hrozí vysoké pokuty, ale také tak snížíte připravenost na případnou havárii. Pokud nevíte,…

Kdy je potřeba provést odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu?

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Pokud se chystáte stavět či využívat zemědělskou půdu pro jakékoli jiné účely, než je zemědělská činnost, musíte nejdříve provést odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Možná se ptáte proč? Odpověď je jednoduchá. V České republice se pozemky dělí podle druhu na: zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha, zemědělská pozemky…