Odnětí půdy a pedologickým průzkumům pro tyto účely či průzkumům pro stanovení a rebonitaci BPEJ se věnuji od roku 2017. od této doby jsem úspěšně zrealizoval řadu zakázek v případě odnětí půdy pro malé stavby, rodinné domy i velké průmyslové stavby. Mezi nejvýznamnější akce patří:

  • Žádost o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro komunikaci v městysu Protivanov
  • Pedologický průzkum a žádost o odnětí ze zemědělského půdního fondu pro výstavbu mrazíren v Unčovicích
  • Vypracování žádosti o odnětí ze zemědělského půdního fondu pro akci Lidl – Tišnov
  • Dopracování žádosti pro výstavbu administrativních budov společnosti Jerex
  • Pedologický průzkum a žádost o odnětí ze zemědělského půdního fondu pro bikepark Doubravník
  • pedologické průzkumy a vytvoření žádostí o odnětí ze zemědělského půdního fondu pro mnoho menších staveb včetně rodinných domů