Ing. Jan Dvořáček, Ph.D

Vystudoval jsem obor agroekologie na Mendelově univerzitě v Brně. Po studiu jsem zde na Ústavu agrochemii, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin absolvoval doktorské studium v oblasti půdoznalství. Po úspěšném ukončení doktorského studia jsem na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity začal pracovat. Nejdříve jako vědecko-výzkumný pracovník, později jako akademických pracovník.

Věnoval jsem se zejména ochraně půdy, klasifikaci půdy a zdraví a kvalitě půdy. Zaměřoval jsem se především na erozi půdy a další degradaci půdy. Jako spoluřešitel jsem se podílel na celé řadě vědeckých projektů. Těmto oblastem se věnuji i na dále. S Ústavem agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, konkrétně s Oddělením půdoznalství i nadále spolupracuji.

Od roku 2018 se však věnuji především poradenství v oblasti ochrany půdy, provádím pedologické průzkumy, radím v záležitostech hnojení, kvality a zdraví půdy, zemědělských dotací, rebonitaci BPEJ a odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

Neváhejte se tedy na mě obrátit!

Ing. Jan Dvořáček, Ph.D

info@odnetipudy.cz

606569579