Půdní průzkum pro pachtovní smlouvy

Nabízím Vám službu půdní průzkum pro pachtovní smlouvy. Jestliže jste vlastníkem zemědělské půdy, kterou pronajímáte zemědělskému subjektu, může se Vám stát, že Vaše půda ztratí na hodnotě, jelikož pachtýř může svým hospodařením zapříčinit, že dojde k poškození Vaší půdy.

Pokud si chcete být jisti, že k tomu nedojde, je vhodné s nájemcem (pachtýřem) uzavřít kvalitní pachtovní smlouvu, kde stanovíte podmínky pro kvalitní hospodaření a tyto podmínky budete kontrolovat pomocí pedologického průzkumu pro pachtovní smlouvy.

Jako akreditovaný zemědělský poradce v podoblasti péče o půdu (vedený v seznamu poradců zde), Vám zajistím nejen kvalitní pachtovní smlouvu a provedu pedologický průzkum pro účely pachtovní smlouvy, ale také, že Vaše půda nebude ztrácet na kvalitě a tedy na hodnotě.

Průzkum provádím v souladu s Metodikou půdního průzkumu zemědělských pozemků určená pro pachtovní smlouvy. Cena záleží na specifikaci průzkumu a velikosti pozemků. V případě zájmu o půdní průzkum pro účely pachtovní smlouvy volejte na 606569579, či piště na info@odnetipudy.cz