Audit pozemku

Prověřím Vámi vybraný pozemek, popřípadě Vám pomohu najít vhodný pozemek dle Vašich představ. Vím, že výběr vhodného pozemku je velmi složitý a snadno se stane, že dojde k přehlédnutí důležitých skutečností. Proto vám nabízím službu audit pozemku.

Nabízím Vám pomoc, s prověřením Vámi vybraného pozemku, případně pomoc s vyhledáním vhodného pozemku. CO Vám tedy v této oblast mohu nabídnout v rámci služby audit pozemku:

  • vyjádření k existenci inženýrských sítí
  • vyjádření k technickým předpokladům připojení pozemku na inženýrské sítě
  • prověření existence věcných břemen
  • zjištění územně plánovacích informací k Vašemu pozemu od příslušného stavebního úřadu
  • zjištění souladu územního plánování a jeho regulativ s vaší plánovanou stavbou (záplavové oblasti, budoucí veřejně-prospěšné stavby apod.)
  • omezení plynoucí z památkové ochrany
  • omezení plynoucí z ochrany životního prostředí
  • historie využití pozemku
  • Kontaminace půdy, rizikové faktory pro zdraví

Ceny služby se pohybují od 1990 Kč do 15 000 Kč za pozemek dle požadovaných informací.

V případě zájmu o využití služby audit pozemku volejte 606569579, případně piště na info@odnetipudy.cz